Hoppa till huvudinnehåll
Växtskyddsspruta i fält
Växtskyddssäsongen 2022

Vattenkvalitet - avgörande för ditt växtskydd

Har du fått en sämre effekt än förväntat av en växtskyddsinsats utan att förstå varför? Det kan bero på att vattnet du blandar tillsammans med växtskyddsmedlet inte har rätt kvalitet. Här ger vi dig råd och tips vad du kan göra och öka förutsättningarna för en bättre växtskyddsinsats.


Vad är vattenkvalitet?

Det finns tre olika kvalitetsparameter som påverkar vattnet

 • pH-värde

  Är ett logaritmiskt mått på vattnets surhet. Vid pH-värde 7 är vattnet neutralt, dvs. varken surt eller basiskt. Vi har en stor variation av pH-värdet i vårt land, där berggrundens sammansättning påverkar vattenkvaliteten i de grävda- och framför allt de djupborrade brunnarna. För de som använder kommunalt vatten finns informationen om vattenkvalitén på kommunens hemsida. Generellt kan man säga att vi bör eftersträva ett pH-värde mellan 6-7 för det flesta produkter (undantag finns*)

   
 • Hårdhetsgrad

  Hårdheten anges i tyska hårdhetsgrader °dH. Det är ett mått på mängden fria kalcium- och magnesiumjoner. Ett hårt vatten innehåller mycket kalcium- och magnesiumjoner. Mjukt vatten är att föredra när det kommer till växtskydd.

   
 • Temperatur

  Vattentemperatur är en annan parameter som kan påverka produkters löslighet men också nedbrytningshastighet. En vattentemperatur på minst 10 °C är eftersträvningsvärt

 

*Gruppen sulfonylureor som Trimmer 50 SG tillhör, önskar ha höga pH-värden för bästa effekt.  

Vattenkvalitet

Produkter som kan påverkas av din vattenkvalitet

Generellt kan man säga att vi bör eftersträva ett pH-värde mellan 6-7 för det flesta produkter. Vid höga pH-värden reagerar vattnet med vissa aktiva substanser genom en så kallad hydrolys. Den bryts helt enkelt isär och tappar sin funktion. I tabellen nedan ser ni halveringstiden, dvs. den tid det tar tills halva mängden brutits ned, för några aktiva substanser.  

Om vi då kör en behandling mot rapsbaggar med Mavrik och har pH-värde på 9 får du en försämrad nedbrytningseffekt på 20 dagar. Något som kan påverka effekten av växtskyddsmedel. 

 

Aktiv substans 

Ex. Produkt 

pH 5 

pH 7 

pH 9 

Tau-fluvalinat 

Mavrik 

48 dagar 

22,5 dagar 

1,25 dagar 

Fluroxipyr 

Tomahawk 

Stabil 

223 dagar 

3,2 dagar 

Metamitron 

Goltix 

353 dagar 

480 dagar 

8,5 dagar 

Fenmedifam 

Kontakt

47 dagar 

12 timmar 

7 min 

Propaquizafop 

Agil 

10,5 dagar 

32 dagar 

12,9 timmar 

 Källa: Seges i Danmark. Halveringstid vid 20-25°C   

 

Höstvete

Vad kan du göra?

Det första vi rekommenderar är att ta reda på just din gårds vattenkvalitet så ni faktiskt vet och inte bara gissar. En bra tumregel är att skicka ett vattenprov på analys till ett ackrediterat labb inför varje ny växtskyddssäsong. Då har ni bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat resultat.

Det kan även vara värt att köpa hem en enkel analysutrustning i form av pH-stickor och stickor för att mäta vattnets hårdhet under säsong. Det kan hjälpa dig att justera vattnets kvalitet utifrån olika växtskyddsmedel.

När ni väl vet vattenkvaliteten kan ni också börja justera den för bästa resultat. Alla återförsäljare av växtskyddsmedel på svenska marknaden har tillgång till produkter som både kan justera pH-värdet och hårdheten på vattnet.

Vattenbrunn