ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

ดามาติน

สูตรปลอดภัย..เรื่องภัยหนอน

สูตรปลอดภัย..เรื่องภัยหนอน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สูตรปลอดภัย...เรื่องภัยหนอน

ไรมอน + ดามาติน 

 

อัตราการใช้

ไม้ผล

ไรมอน 10 ซีซี + ดามาติน 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร  

ข้าว

เพื่อป้องกัน กำจัดเพลี้ยไฟในข้าว 

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วข้าวเมื่อพบเพลี้ยไฟข้าวตัวเต็มวัยจำนวน 1-3 ตัวต่อต้นในระยะต้นกล้า (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่)