ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

ไรมอน

มั่นใจเพิ่ม...เติมค่า

มั่นใจเพิ่ม...เติมค่า

อัตราการใช้ในพืชต่างๆ

ไม้ผล : ไรมอน ผสม ไลท์ทาทา "สูตรมั่นใจ..เรื่องภัยหนอน"

สูตรมั่นใจ " 2 ฤทธิ์กำจัดและยับยั้งการลอกคราบ"

  • หยุดการกิน ระงับการเติบโตของหนอนหลายชนิด
  • ลดปัญหาหนอนดื้อยา

หมดกังวล "เรื่องภัยหนอน" ในไม้ผล

  • พ่นได้ทุกระยะ ปลอดภัยต่อพืช ควบคุมหนอนได้นานวันกว่า

อัตราการใช้ : ไรมอน 10-15 ซีซี + ไลท์ทาทา 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้าว : ไรมอน ผสม ไลท์ทาทา "สูตรมั่นใจ..เรื่องภัยหนอน"

สูตรมั่นใจ

  • 2 ฤทธิ์กำจัดหนอนกอและหนอนม้วนใบข้าว ยับยั้งการลอกคราบ หนอนหยุดการกิน หยุดทำลายข้าว
  • ลดปัญหาหนอนดื้อยา
  • พ่นได้ตั้งแต่ระยะข้าวแตกกอ ถึง ระยะออกรวง

อัตราการใช้ : ไรมอน 40 ซีซี +ไลท์ทาทา 20 ซีซี ต่อไร่

ไม้ผล : ไรมอน ผสม ดามาติน "สูตรสบายใจ..เรื่องภัยหนอน"

สบายใจ

  • ลดปัญหาหนอนดื้อยา

อัตราการใช้ : ไรมอน 10 ซีซี + ดามาติน 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้าว : ไรมอน ผสม ดามาติน "สูตรสบายใจ..เรื่องภัยหนอน"

ป้องกันกำจัดหนอนกอ หนอนม้วนใบ

อัตราการใช้ : ไรมอน 40 ซีซี + ดามาติน 20 กรัมต่อไร่