ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

เครสเทล

อะซีทามิพริด สูตรเข้มข้น

kestrel

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- อะซีทามิพริด สูตรเข้มข้น 25 % (กลุ่ม 4A)

- ใช้ผสมหรือสลับกับสารต่างกลุ่ม เพื่อลดปัญหาการดื้อยาของแมลงปากดูด

อัตราการใช้

ไม้ผล

อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร