ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

ไลท์ทาทา

สูตรมั่นใจ...เรื่องภัยหนอน

สูตรมั่นใจ...เรื่องภัยหนอน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ไรมอน + ไลท์ทาทา ... สูตรมั่นใจ เรื่องภัยหนอน

  • 2 ฤทธิ์ กำจัดและยับยั้งการลอกคราบ 
  • หนอนหยุดการกิน ชะงักการเติบโต และทำลายพืช 
  • ลดปัญหาหนอนดื้อยา 
  • ปลอดภัยต่อพืช พ่นได้ทุกระยะ 

อัตราการใช้

ข้าว

หมดกังวล เรื่องภัยหนอน ทั้งหนอนกอและหนอนม้วนใบข้าว พ่นได้ตั้งแต่ระยะข้าวแตกกอ ถึง ระยะออกรวง

หนอนม้วนใบ : อัตรา ไรมอน 30 ซีซี + ไลท์ทาทา 15 ซีซี พ่นได้ 15 ไร่ 

หนอนกอ :  อัตรา ไรมอน 40 ซีซี + ไลท์ทาทา 20 ซีซี พ่อนได้ 10-12 ไร่ 

ผักและไม้ผล

อัตรา ไรมอน 10 ซีซี + ไลท์ทาทา 10 ซีซี 

*** ควรระวังการพ่นในระยะดอกบาน ***