ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

กานโต้

ฟิโพรนิล สูตรมาตรฐาน

ฟิโพรนิล สูตรมาตรฐาน
  • สารฟิโพรนิลสูตรมาตรฐาน กลุ่ม 2ฺB
  • สามารถใช้ผสมหรือสลับกับสารกำจัดแมลงกลุ่มอื่น เพื่อลดปัญหาการดื้อยา 

อัตราการใช้

ข้าว-หนอนห่อใบข้าว

100 มิลลิลิตรต่อไร่ 

พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15 %  ในข้าวอายุ 15-40 วัน (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่) หรือ ใบข้าวถูกทำลาย 10% ในระยะข้าวมีใบธง (อัตราการใช้น้ำ 60 ลิตรต่อไร่) 

ไม้ผล

อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 

ใช้ผสมหรือสลับ กับ ไรมอน โกลด์ เพื่อป้องกันแมลงปากกัดได้เป็นอย่างดี 

ลดปัญหาการดื้อยา