ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

โคเชอร์

คุม-ฆ่าไร มั่นใจได้

โคเชอร์-Bag

โคเชอร์ คุม-ฆ่าไร เชื่อใจได้

เฮกซีไทอะซอกซ์ 10% WP 

สารเฮกซีไทอะซอกซ์
สารกำจัดแมลงกลุ่ม 10 สูตรผงเข้มข้น 10% ออกฤทธิ์สัมผัส

สารหยุดการระบาดของไรด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโต 
ยับยั้งการสร้างไคติน ทำให้ไข่ไรฝ่อ ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ และตัวอ่อนไม่สามารถโตเป็นตัวเต็มวัยได้ จึงเหมาะจะเป็น สารหลัก-สารสลับ หรือสารผสมในการกำจัดไร ได้เป็นอย่างดี

อัตราการใช้

ทั่วไป

ผสมเพียง 6-8 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นช่วงระยะใบเพสลาดถึงใบแก่  เพื่อกำจัดไรโดยเฉพาะไร

โครน

... กรัม ต่อขนาดเครื่องพ่น ... ลิตร ต่อพื้นที่ ... ไร่