ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

โคเชอร์

คุม-ฆ่าไร มั่นใจได้

โคเชอร์

โคเชอร์ คุม-ฆ่าไร เชื่อใจได้

เฮกซีไทอะซอกซ์ 10% WP 
สารกำจัดแมลงกลุ่ม 10 สูตรผงเข้มข้น 10% ออกฤทธิ์สัมผัส

สารหยุดการระบาดของไรด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโต 
ยับยั้งการสร้างไคติน ทำให้ไข่ไรฝ่อ ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ 

และตัวอ่อนไม่สามารถโตเป็นตัวเต็มวัยได้ จึงเหมาะจะเป็น สารหลัก-สารสลับ 

หรือสารผสมในการกำจัดไร ได้เป็นอย่างดี

อัตราการใช้

ทั่วไป

ผสมเพียง 6 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นช่วงระยะใบเพสลาดถึงใบแก่  เพื่อกำจัดไรโดยเฉพาะ

โครน

90 กรัม ต่อขนาดเครื่องพ่น 10 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่