ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

พลีทอร่า

มั่นใจ...เรื่องภัยหนอน

Plethora

มั่นใจ...

 • 2 พลังบวก ของสารออกฤทธิ์ที่แตกต่าง 
  • กลุ่ม 15 : สารโนวาลูรอน 5.67 % 
   • ยับยั้งการสร้างไคติน ทำให้หนอนหยุดลอกคราบ หยุดทำลาย ไม่เจริญเป็นตัวเต็มวัย 
   • ทำให้ตัวเมียเป็นหมัน ไข่ฝ่อไม่สามารถฟักเป็นตัวได้
  • กลุ่ม 22A : สารอินดอกซาคาร์บ 4.68%
   • ออกฤทธิ์สัมผัส ถูกตัวตาย เข้าทำลายระบบประสาทของหนอน ทำให้หนอนหยุดทำลายและตายในที่สุด

มั่นใจ...

 • สูตรครีม ใช้ง่าย ละลายน้ำดี ใช้ผสมกับสารฯ อื่นได้ง่าย 

มั่นใจ...

 • ลดปัญหาหนอนดื้อยา ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่าง 
 • ป้องกันกำจัดได้นานวัน 

 

 

 

 

อัตราการใช้ในพืชต่างๆ

ข้าว

พ่นได้ทุกช่วง ตั้งแต่ระยะข้าวแตกกอ-ออกรวง 

อัตรา 120 ซีซี ต่อไร่ 

ผักและไม้ผล

พ่นได้ทุกช่วงตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน-ติดผล

อัตรา 120 ซีซีต่อไร่ 

ข้าวโพด

พ่นได้ทุกช่วงเมื่อพบการระบาดของหนอน 

อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 • ช่วงอายุ 1-4 สัปดาห์ ใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่
 • ช่วงอายุ 4-6 สัปดาห์ ใช้น้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่