ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

บาโลริค

สุขกาย-สบายใจ ใช้..บาโลริค
พ่นช่วงข้าว 7-10 วัน หลังหว่าน

Baloric

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สุขกาย

  • ใช้ง่าย เพียงขวดเดียว กำจัดวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้างและกก
  • ประหยัด ใช้ครั้งเดียวไม่ต้องตามเก็บ ตามซ้ำ
  • ออกฤทธิ์คุมเมล็ดวัชพืชทั้งใต้ดินและเหนือดินไม่ให้งอก และ ออกฤทธิ์ฆ่าวัชพืชที่งอกไม่เกิน 2-3 ใบ

สบายใจ

  • สูตรปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่แดง ไม่อาน
  • ประหยัดแรงงาน และต้นทุนในการกำจัดวัชพืช
  • นาข้าวปลอดหญ้า ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย

 

อัตราการใช้

ข้าว

อัตราการใช้

กรณีที่ 1 ไม่ใช้ยาคุมเลน ก่อนพ่น "บาโลริค"

พ่นคุมวัชพืช ช่วงข้าว 7-10 วัน

อัตราการใช้ : 250 ซีซี ต่อไร่ บาโลริค 1 ลิตร พ่นได้ 4 ไร่

กรณีที่ 2 ใช้ยาคุมเลน ก่อนพ่น "บาโลริค"

พ่นคุมว้ชพืช ช่วงข้าว 7-10 วัน

อัตราการใช้ : 200 ซีซีต่อไร่ บาโลริค 1 ลิตร พ่นได้ 5 ไร่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโต

  • ผสม โคฮีนอร์ เอ็กซ์ เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ อัตรา 20 ซีซี ต่อไร่ 
  • ผสม เอ็กซ์โกร เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต อัตรา 20 ซีซี ต่อไร่ 

ควรเอาน้ำเข้านาหลังพ่น 1-4 วัน (น้ำท่วมข้าวได้)