ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

เมอร์เทคท์

ง่าย...ในขวดเดียว

Mertect

ง่าย...

  • ประกอบด้วย มีโซไตรโอน 2.5% (กลุ่ม F2) + อะทราซีน 25% (กลุ่ม C1) 
  • ออกฤทธิ์ฆ๋า เสริมฤทธิ์คุม พ่นครั้งเดียว คุมได้นานวัน 
  • สูตรครีม ใช้ง่าย ตวงง่าย ละลายน้ำดี 
  • กำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและวัชพืชใบกว้าง 

ในขวดเดียว

  • ค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งค่าแรงและค่าสารกำจัดวัชพืช 
  • ไม่ต้องผสมยาหลายตัว ลดปัญหาคนงานตวงผิดพลาด 
  • ลดการใช้สารพาราควอต  

อัตราการใช้ในข้าวโพด

อัตราการใช้ในข้าวโพด

480-560 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ 

หรืออัตรา 120-140 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน 

พ่นหลังปลุกข้าวโพดที่ระยะ 7-10 วัน 

สามารถผสมกับ ไรมอน + ไลท์ทาทา หรือ ไรมอน+ดามาติน เพื่อป้องกันกำจัดหนอนกระทุ้ข้าวโพดลายจุด 

อัตราการใช้ในอ้อย

500-600 มิลลิลิตรผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

หรืออัตรา 125-150 มิลลิลิตรผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน 

พ่นหลังปลูกอ้อยที่ระยะ 7-10 วัน