ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

คาริม

คาริม

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวโพดหวาน เพื่อกำจัดวัชพืช 

  • ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา และ หญ้าดอกขาว
  • ประเภทใบกว้าง เช่น ตีนตุ๊กแก ผักโขมหิน ผักเบี้ยหิน ผักเสี้ยนผี และ ผักแครด 

อัตราการใช้

ข้าวโพดหวาน

  • ใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
  • อัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน

หลังปลูกข้าวโพดหวาน ขณะดินมีความชื้น