ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

ทีมเมท

ประทับใจ...กำจัดหญ้าใบแคบ

ประทับใจ...กำจัดหญ้าใบแคบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • ออกฤทธิ์ดูดซึม กำจัดวัชพืชใบแคบและลูกข้าวโดยเฉพาะ 
  • ปลอดภัยต่อพืชใบกว้าง 
  • ในสับปะรด ผสมร่วมกับ โทก้า + คาร์แมกซ์ โกลด์ เพื่อกำจัดหญ้าไข่เหา

อัตราการใช้

ผัก

 อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (80-120 ซีซี ต่อไร่) 

พ่นหลังวัชพืชงอกแล้ว 15-20 วัน (ประมาณ 4-6 ใบ) 

สามารถผสมร่วมกับ สารป้องกันกำจัดโรครา และสารกำจัดแมลงได้ 

สับปะรด

อ้ตรา 500 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร 

สามารถผสมร่วมกับ โทก้า , คาร์แมกซ์ โกลด์ เพื่อกำจัดหญ้าไข่เหา