ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารป้องกันกำจัดโรคพืช

บลา-เอส

-

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ (rice blast) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pyricularia oryzae

อัตราการใช้

ข้าว

  • ใช้อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 3 ครั้ง 
    • ครั้งแรก เมื่อพบการระบาดของโรค
    • ครั้งที่สอง หลังจากพ่อนครั้งแรก 7 วัน 
    • ครั้งที่ 3 พ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง 5%