ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ฮิซามารุ

ฮิซามารุ

ฮิซามารุ

ใช้ป้องกันกำจัดโรคไหม้ (blast) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Pyricularia oryzae 

อัตราการใช้

ข้าว

ใช้อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 3 ครั้งแรก เมื่อพบการระบาดของโรค
ครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง 5 เปอร์เซ็นต์