ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารส่งเสริมการเจริญเติบโต

เอ็กซ์-โกร

คุณภาพเพิ่ม...เติมผลผลิต

X-grow

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • กระตุ้นการเจริญเติบโต
  • เพิ่มประสิทธิภาพสังเคราะห์ด้วยแสง
  • ลดความเครียดให้พืช
  • ลดการหลุดร่วงและช่วยให้การสุกแก่นเสมอกัน

อัตราการใช้

อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้าว : 10 -15 ซีซี

ผัก  : 10 -15 ซีซี

ไม้ผล  : 10 -15 ซีซี

ราดโครน 20 ซีซี

อัตราการใช้ ต่อไร่

ข้าว : 40 - 60 ซีซี

ผัก  : 40 - 60 ซีซี

ไม้ผล  : 150 - 200 ซีซี

อัตราการใช้ ต่อโดรน 10 ลิตร

ข้าว : 80 - 120 ซีซี

ผัก  : 80 - 120 ซีซี

ไม้ผล :  200 ซีซี