ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารส่งเสริมการเจริญเติบโต

เอ็กซ์-โกร

คุณภาพเพิ่ม...เติมผลผลิต

คุณภาพเพิ่ม...เติมผลผลิต

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
  • กระตุ้นกระบวนการเจริญเติบโต การแตกราก ติดดอก ออกผล
  • ลดความเครียดให้พืช จากผลกระทบภายนอก

อัตราการใช้

ข้าว

40 - 60 ซีซี ต่อไร่  

อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด

10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 

ไม้ผล ผัก และกลุ่มพืชหัว

10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 

ไม้ดอก ไม้ประดับ

10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร