ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารป้องกันกำจัดโรคพืช

บัมเปอร์พี

ชื่นใจ...ได้เพิ่ม

ชื่นใจ...ได้เพิ่ม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

2 พลังบวก ทั้งดูดซึมและแทรกซึม 

ปลอดภัยต่อพืช สามารถพ่นได้ทุกระยะ 

อัตราการใช้

ผัก-ผลไม้

ใช้อัตรา 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

หลีกเลี่ยงการใช้ในมะม่วงบางพันธุ์ เช่น มะม่วงหนังกลางวัน มันขุนศรี ลิ้นงูเห่า เป็นต้น

ใช้สลับ กับ เมอร์แพน ในอัตรา 30 - 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดโรคพืช

** แนะนำเพิ่มเติม พ่นอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ต้นพืชแข็งแรง ผลผลิตสวย

ข้าว

ใช้ช่วงข้าวแตกกอ-ออกรวง

พ่น บัมเปอร์พ พี 2 ครั้ง อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อัตรา 80 ซีซี ต่อ ไร่

** แนะนำเพิ่มเติม ช่วงข้าวเล็ก พ่น เมอร์แพน 2 ครั้ง ในอัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร