บัมเปอร์พี

ชื่นใจ...ได้เพิ่ม

Product

ศัตรูพืช

 • โรคใบจุดสีม่วงหอม

  Bai Jud Muang
 • โรคเมล็ดด่าง

  Pest
 • โรคใบจุดดำลำไย

  Pest
 • โรคใบจุดผัก

  Pest
 • โรคใบจุดสีน้ำตาล

  Pest
 • โรคใบติดทุเรียน

  Pest
 • โรคกาบใบแห้ง

  Pest
 • โรคหอมเลื้อย

  Pest

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

อัตราการใช้ในพืชต่างๆ

ผัก-ผลไม้

ใช้อัตรา 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 

หลีกเลี่ยงการใช้ในมะม่วงบางพันธุ์ เช่น มะม่วงหนังกลางวัน  มันขุนศรี  ลิ้นงูเห่า เป็นต้น 

ใช้สลับ กับ เมอร์แพน ในอัตรา 30 - 40 กรัม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดโรคพืช 


** แนะนำเพิ่มเติม  พ่นอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ต้นพืชแข็งแรง ผลผลิตสวย

ข้าว

ใช้ช่วงข้าวแตกกอ-ออกรวง

พ่น บัมเปอร์พ พี 2 ครั้ง อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อัตรา 80 ซีซี ต่อ ไร่ 


** แนะนำเพิ่มเติม ช่วงข้าวเล็ก พ่น เมอร์แพน 2 ครั้ง ในอัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

คุณประโยชน์

สะดวก...2 พลังกำจัดโรคพืชหลายชนิด

มั่นใจ...ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิสราเอล

ชื่นใจ...ส่งผลให้ต้นแข็งแรง ผลผลิตสวย

ใช้ง่าย...ปลอดภัยต่อพืช พ่นได้ทุกระยะ

สารออกฤทธิ์

โพรคลอราช ( Prochloraz ) + โพรพิโคนาโซล ( Propiconazole )
กลุ่มสารเคมี Imidazole + Triazole สารสำคัญ ฺ์N-propyl-N [2 (2,4,6 - trichlorophenoxy)ethyl] imidazole - 1 carboxamide + (+ )-1- [2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3- dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole..............40%+9% W/V EC