ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารป้องกันกำจัดโรคพืช

เซบิโอ้

สูตรใหม่ มั่นใจ...ใช่เลย

สูตรใหม่ มั่นใจ...ใช่เลย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

 

สารป้องกันกำจัดโรครา เซบิโอ้ สูตรใหม่ มั่นใจ...ใช่เลย

สูตรใหม่ ... สารดูดซึม สูตรครีม

- ใช้ง่าย ตวงง่าย ละลายน้ำดี ไม่ฟุ้งกระจาย

มั่นใจ...ใช่เลย ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอดามา จากอิสราเอล

- ป้องกันกำจัดโรคราทั้งในผักและไม้ผล

 

อัตราการใช้

แตง

ใช้อัตรา 10-20 ซีซ๊ ต่อน้ำ 20 ลิตร

มันฝรั่ง

ใช้อัตรา 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร

คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก่อนปลูก

อัตรา 20 ซีซี ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 

ป้องกัน-กำจัดโรครากเน่าโคนเน่า

วิธีที่ 1  การถาก ทาแผล 

อัตรา 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร 

หากมีเชื้อโรคสาเหตุอื่นร่วมด้วยเช่น ราสีชมพู เชื้อราฟิวซาเรี่ยม 

ใช้เซบิโอ้ 30 ซีซี + คัสโตเดีย 30 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร 

ทาแผลหรือพ่นด้วยกระบอกฉีด 1-2 ครั้ง 

วิธีที่ 2  การฉีดพ่น 

อัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร 

หากมีเชื้อโรคสาเหตุอื่นร่วมด้วย เช่น ราสีชมพู ใบติด ใบไหม้ 

ใช้เซบิโอ้ 200 ซีซี + คัสโตเดีย 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร