คัสโตเดีย

พลัง. คุ้มค่า. คู่คุณ.

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

 • สองพลัง ป้องกัน กำจัดโรคพืช ทั้งภายในและภายนอก โดยพลังของคัสโตเดีย จะเข้ากำจัดสปอร์ของเชื้อราที่อยู่บนผิวใบและแทรกซึมเข้าทำลายเส้นใยเชื้อราที่อยู่ภายใน
 • คุ้มค่า ด้วย 4 ปัจจัยเสริม เพิ่มคุณภาพ โดยมีกลไกการทำงานคือ
  • เพิ่มการดูดซึม "ไนโตรเจน" ทำให้พืชใบเขียวแข็งแรง
  • ลดการสร้าง "สารเอธิลีน" ทำให้พืชยืดเวลาในการสร้างอาหาร ช่วยให้ผลผลิตดี มีคุณภาพ
  • ช่วยให้ต้นพืชทนต่อสภาพแล้ง เจริญเติบโตได้ดี 
  • ลดการทำงานของ "สารซุปเปอร์ออกไซด์" ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี 
 • คู่คุณ ด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานอดามา จากอิสราเอล