ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

อามีเทร็กซ์

ต้นตำรับความง่าย คุ้มค่า ... คุ้มเวลา

ต้นตำรับความง่าย คุ้มค่า ... คุ้มเวลา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในอ้อย และสับปะรด

เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด หญ้าหางนกยูงใหญ่

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขมหนาม โคกกระสุน ไมยราบเครือ และสาบเสือ

วัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู

  • สูตรเม็ด(WG) มาตรฐานอดามา จากอิสราเอล 
  • ใช้ง่าย ตวงง่าย ละลายน้ำดี ไม่อุดต้นหัวพ่น 
  • ไม่ฟุ้งกระจาย 

อัตราการใช้

อ้อย

1 กิโลกรัม (1ถุง) ต่อพื้นที่ 2-2.5 ไร่ 

สับปะรด

900 กรัม (1ถุง) ต่อพื้นที่ 2-3 ไร่