ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

คัทแบค+แอมพลิฟาย

ทางเลือกอย่าง…ชาญฉลาด สำหรับฆ่าวัชพืชในนาข้าว 15-30 วัน

คัทแบค

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

 

สารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอกในนาข้าว

เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง

วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา ตาลปัตรฤๅษี โสน

วัชพืชกก เช่น กกทราย กกขนาก หนวดปลาดุก

 

อัตราการใช้

ข้าว

ใช้คัทแบคอัตรา 20 - 40 ซีซี + แอมพลิฟลาย 20-40 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นข้าวอายุ 15-30 วัน