คัทแบค+แอมพลิฟาย

ทางเลือกอย่าง…ชาญฉลาด สำหรับฆ่าวัชพืชในนาข้าว 15-30 วัน

cutback image

ศัตรูพืช

 • หญ้าแดง

  หญ้าแดง
 • หญ้าข้าวนก

  หญ้าข้าวนก
 • ผักปอดนา

  ผักปอดนา
 • กกขนาก

  กกขนาก
 • กกทราย

  กกทราย
 • หนวดปลาดุก

  หนวดปลาดุก

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

สารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอกในนาข้าว 

เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง 

วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา ตาลปัตรฤๅษี โสน 

วัชพืชกก เช่น กกทราย กกขนาก หนวดปลาดุก 

ข้าว

ใช้คัทแบคอัตรา 20 - 40 ซีซี + แอมพลิฟลาย 20-40 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นข้าวอายุ 15-30 วัน 

คุณประโยชน์

- ชุดฆ่า สำหรับกำจัดวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกในนาข้าว
โดยเฉพาะวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าแดง ผักปอดนา โสน
- คุณภาพมาตรฐานจากอิสราเอล
- ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่แดง ไม่อาน
- ใช้ช่วงข้าวอายุ 15 - 30 วัน

สารออกฤทธิ์

bispyribac sodium 10% W/V SC
กลุ่มสารเคมี Pyrimidinyloxybenzoic