ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

เฟียสต้า

ราชากำจัดหญ้าใบแคบ

Fiesta

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

 

ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบ หลังวัชพืชงอก เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้ารังนก หญ้าตีนติด หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว หญ้าแพรก ลูกข้าว ลูกข้าวโพด และหญ้าโขย่ง โดยเฉพาะหญ้าไข่เหาในไร่สับปะรด

 

อัตราการใช้

ผัก

ใช้อัตรา 80-120 ซีซี.ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นพื้นที่ 1 ไร่

มันสำปะหลัง

ใช้อัตรา 80-120 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นพื้นที่ 1 ไร่ ต้องใช้ในขณะวัชพืชยังเล็กมี 3-4 ใบ สามารถฉีดพ่นไปบนต้นมันสำปะหลัง หลังจากปลูก 1-2 เดือนได้

ถั่วเหลือง

ใช้อัตรา 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วแปลงถั่วเหลืองในพื้นที่ 1 งาน พ่นเมื่อถั่วเหลืองอายุอยู่ในช่วง 14-21 วัน หลังปลูกและวัชพืชมีใบไม่เกิน 2-3 ใบ

สัปปะรด

ใช้อัตรา 250 ซีซีต่อพื้นที่ 1 ไร่ ผสมกับ โทก้า และ คาร์แมกซ์ โกลด์