ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

เฮกซารอน

ฆ่าดี...มีคุม

Hexaron

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เป็นสารคู่ผสมออกฤทธิ์ทั้งคุมและฆ่า เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้าง สามารถดูดซึมเข้าทางลำต้น ทางใบ และราก

สามารถฉีดพ่นในสภาพดินแห้ง และดินชื้นทั้งอ้อยปลูกใหม่ และอ้อยตอ

 

อัตราการใช้

อ้อย

- ใช้สำหรับพ่นคุมก่อนวัชพืชงอก

สำหรับอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ ใช้อัตรา 400-500 กรัมต่อน้ำ 60-80 ลิตร ต่อไร่

พ่นได้แม้ดินมีความชื้นน้อย

ควรพ่นก่อนอ้อยงอกหรือระยะแทงหน่อใหม่ และใบยังไม่คลี่

ควรหลีกเลี่ยงการพ่นบริเวณที่ลุ่มหรือมีน้ำขัง

- ใช้พ่นหลังวัชพืชงอก ช่วงอ้อยอายุ 2-4 เดือน

อัตรา 400-500 กรัมต่อไร่ ฉีดพ่นระหว่างร่องอ้อย โดยหลีกเลี่ยงการพ่นทับยอดอ้อย

สามารถผสม สารคีย์สโตน เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทเถาเลื้อย และแห้วหมู