ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

คาร์แมกซ์ โกลด์

พลังคู่แท้
สูตรคุม-ฆ่าวัชพืช

พลังคู่แท้ สูตรคุม-ฆ่าวัชพืช

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

 

ใช้ก่อนวัชพืชงอก(pre-emergence) หรือ หลังวัชพืชงอกแล้วในระยะเริ่มต้น(Early-post) เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา

ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน, ผักโขม

 

อัตราการใช้

สับปะรด

ใช้พ่นคลุมดินหลังปลูกและก่อนวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมฆ่าวัชพืชในไร่สับปะรด แนะนำใช้คู่กับ โทก้า พลังคู่แท้ สูตรคุม สูตรฆ๋า วัชพืชในไร่สับปะรด อัตรา : โทก้า 1 กิโลกรัม + คาร์แมกซ์ โกลด์ 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด หญ้าไข่เหา ควรผสม ทีมเมท อัตรา 500 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด หญ้าใบไผ่ ควรผสม อามีเทร็กซ์ อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร

อ้อย

ใช้พ่นคลุมดินหลังปลูกอ้อยหรือตัดอ้อย อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่

ปลอดภัยต่อแปลงมันสำปะหลังที่ปลูกข้างแปลงอ้อย

มันสำปะหลัง

ฉีดพ่นทันทีหลังปลูกมันสำปะหลัง อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่

ไม่ควรฉีดพ่นทับยอดมันสำปะหลัง