คาร์แมกซ์ โกลด์

ต้นตำรับสูตรเม็ด...ใช้ง่าย มั่นใจ

karmex gold

ศัตรูพืช

 • หญ้าดอกขาว

  หญ้าดอกขาว
 • หญ้าตีนกา

  หญ้าตีนกา
 • หญ้านกสีชมพู

  หญ้านกสีชมพู
 • ผักเบี้ย

  ผักเบี้ย
 • ผักเสี้ยน

  ผักเสี้ยน
 • ผักโขม

  ผักโขม
 • โคกกระสุน

  โคกกระสุน

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

ใช้ก่อนวัชพืชงอก(pre-emergence) หรือ หลังวัชพืชงอกแล้วในระยะเริ่มต้น(Early-post) เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา 

ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน, ผักโขม

สับปะรด

ใช้พ่นคลุมดินหลังปลูกและก่อนวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่

อ้อย

ใช้พ่นคลุมดินหลังปลูกอ้อยหรือตัดอ้อย อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่

ปลอดภัยต่อแปลงมันสำปะหลังที่ปลูกข้างแปลงอ้อย

มันสำปะหลัง

ฉีดพ่นทันทีหลังปลูกมันสำปะหลัง อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่

ไม่ควรฉีดพ่นทับยอดมันสำปะหลัง

คุณประโยชน์

- สารคุม-ฆ่า วัชพืชใบแคบ ใบกว้าง
- ออกฤทธิ์คุมวัชพืชนาน 
- ออกฤทธิ์ฆ่า ด้วยการดูดซึม เข้าทางราก ลำต้น และใบ
- สูตรเม็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำดี ไม่อุดตันหัวฉีด
- คุณภาพมาตรฐานจากอิสราเอล

สารออกฤทธิ์

diuron 80% WG
กลุ่มสารเคมี Urea