ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

คีย์สโตน

กุญแจง่าย...ได้ความสุข

คีย์สโตน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

 

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชประเภท กก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา

ปลอดภัยต่ออ้อย ใช้หลังจากวัชพืชงอก นิยมใช้ผสมร่วมกับสารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น เช่น อามีเทร็กซ์ 450-500 กรัม+คีย์สโตน อัตรา 300-500 ซีซี ต่อไร่ ฉีดพ่นหลังจากปลูกอ้อยแล้ว 3-4 สัปดาห์ หรือหลังจากวัชพืชงอกแล้ว แต่ถ้าหลังจากวัชพืชออกดอกและเมล็ด จะกำจัดยาก ต้องใช้สารกำจัดวัชพืชในอัตราสูงขึ้น นอกจากนี้ คีย์สโตน ยังสามารถกำจัดแห้วหมูได้ดี

 

อัตราการใช้

ข้าว

ใช้อัตรา 140-200 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 30-50 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว หรือหลังปักดำ 20 วัน โดยก่อนพ่นสารต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2 วัน

สามารถผสมสารไกลโฟเสทเพื่อกำจัดวัชพืชบริเวณหัวคันนา

อ้อย

ใช้อัตรา 300-600 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

สามารถผสม อามีเทร็กซ์ หรือ อาทราเน็กซ์ หรือ เฮกซารอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้กว้างขึ้น