ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

โทก้า

สบายใจ คุ้มค่า...ด้วยโทก้า

Toga

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

 

เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเจาะจง พวกวัชพืชล้มลุก และวัชพืชยืนต้น ทั้งก่อนงอกและภายหลังงอก ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางรากพืชได้อย่างรวดเร็ว

 

อัตราการใช้

สับปะรด

ใช้อัตรา 500-600 กรัม ผสมน้ำ 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ ฉีดพ่นระยะวัชพืช 4-6 ใบ หรือพ่นหลังปลูกสับปะรดเสร็จ ก่อนสับปะรดแตกยอด

นอกจากนี้สามารถผสม คาร์แมกซ์ โกลด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมวัชพืชได้นานวันขึ้น