ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

อาทราเน็กซ์

มาตรฐานสูตรง่าย...สบายใจ

Artranex

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

 

ใช้พ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในอ้อย ข้าวโพด เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน

 

อัตราการใช้

อ้อยและข้าวโพด

ใช้อัตรา 300-450 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นพื้นที่1 ไร่ ขณะพ่นดินควรมีความชื้นพอเหมาะ