อาทราเน็กซ์

มาตรฐานสูตรง่าย...สบายใจ

atranex

ศัตรูพืช

  • หญ้าตีนกา

    หญ้าตีนกา
  • หญ้าดอกขาว

    หญ้าดอกขาว
  • หญ้าตีนนก

    หญ้าตีนนก
  • หญ้านกสีชมพู

    หญ้านกสีชมพู
  • ผักเบี้ย

    ผัีกเบี้ย
  • ผักเสี้ยน

    ผักเสี้ยน
  • ผักโขม

    ผักโขม
  • โคกกระสุน

    โคกกระสุน

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

ใช้พ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในอ้อย ข้าวโพด  เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน

อ้อยและข้าวโพด

ใช้อัตรา 300-450 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นพื้นที่1 ไร่  ขณะพ่นดินควรมีความชื้นพอเหมาะ

คุณประโยชน์

- มาตราฐานอะทราซีน สูตรเม็ด จากอิสราเอล
- ใช้ง่าย ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำดี ไม่อุดตันหัวฉีด
- คุมวัชพืชทั้งใบแคบ และใบกว้าง

สารออกฤทธิ์

atrazine 90 % WG
กลุ่มสารเคมี 1,3,5-triazine