อาทราเน็กซ์

มาตรฐานสูตรง่าย...สบายใจ

atranex

ศัตรูพืช

 • หญ้าตีนกา

  หญ้าตีนกา
 • หญ้าดอกขาว

  หญ้าดอกขาว
 • หญ้าตีนนก

  หญ้าตีนนก
 • หญ้านกสีชมพู

  หญ้านกสีชมพู
 • ผักเบี้ย

  ผัีกเบี้ย
 • ผักเสี้ยน

  ผักเสี้ยน
 • ผักโขม

  ผักโขม
 • โคกกระสุน

  โคกกระสุน

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

ใช้พ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในอ้อย ข้าวโพด  เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน

อ้อยและข้าวโพด

ใช้อัตรา 300-450 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นพื้นที่1 ไร่  ขณะพ่นดินควรมีความชื้นพอเหมาะ

คุณประโยชน์

- มาตราฐานอะทราซีน สูตรเม็ด จากอิสราเอล
- ใช้ง่าย ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำดี ไม่อุดตันหัวฉีด
- คุมวัชพืชทั้งใบแคบ และใบกว้าง

สารออกฤทธิ์

atrazine 90 % WG
กลุ่มสารเคมี 1,3,5-triazine