ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดวัชพืช

มายอรัล

มายอรัล คุ้มจริง...สบายใจ
คุมวัชพืชได้นานกว่า 100 วัน

มายอรัล คุ้มจริง...สบายใจ คุมวัชพืชได้นานกว่า 100 วัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณประโยชน์

คุ้มจริง

- ออกฤทธิ์คุมวัชพืช นานกว่า 100 วัน ทั้งวัชพืชระหว่างร่องอ้อยและกออ้อย

- กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้าง และวัชพืชปราบยากโดยเฉพาะ หญ้าแห้วหมู หญ้าโขย่ง

- ลดการใช้แรงงาน ลดค่าสารกำจัดวัชพืช

สบายใจ

- พ่นครั้งเดียว คุมวัชพืชได้นานกว่า

- พ่นคุมได้ทั้งสภาพดินแห้ง โดยไม่ต้องรอฝน และสภาพดินชื้น หลังฝนตก

- ค่าใช้จ่ายลดลง ลดค่าแรงงาน และค่าสารพ่นฆ่ากำจัดวัชพืช ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง

- ลดค่าสารกำจัดวัชพืชปราบหญ้า เช่นหญ้าแห้วหมู