ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

โคฮีนอร์ เอ็กซ์

เติมสุขให้..พืช

เติมสุขให้..พืช

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สารกำจัดแมลงกลุ่ม "คลอโรนิโคตินอยด์" ออกฤทธิ์กำจัดแมลงแตกต่างไปจากสารกำจัดแมลงกลุ่มอื่น ทำให้สามารถใช้กำจัดแมลงที่ดื้อต่อสารเคมีกลุ่มอื่นได้ เป็นสารดูดซึม สามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชอย่างรวดเร็ว มีส่วนประกอบของสาร 6-CNA ทำให้พืชใบเขียว แข็งแรง 

  • สารอิมิดาโคลพริด 35% สูตรครีมเข้มข้น 
  • ใช้งาน ตวงง่าย ละลายน้ำดี 
  • ป้องกันกำจัดแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น 
  • ลดปัญหา เพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง เมื่อพ่นโคฮีนอร์ เอ็กซ์ สม่ำเสมอ
  • ปลอดภัยต่อพืช พ่นได้ทุกระยะ 

 

อัตราการใช้

ข้าว

ใช้อัตรา 5 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ช่วงข้าวอายุ 7-14 วัน

สามารถผสมร่วมกับสารคุม-ฆ่าวัชพืช คัทแบค-โทเก้นท์

ไม้ผล

- อัตรา 10-15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัดแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น- อัตรา 5 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ัเป็นสารพื้นฐานในการพ่นทุกครั้งเพื่อลดปัญหาเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้ง - อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเพื่อกำจัดด้วงหนวดยาว