ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

แฮมเปอร์

บอกเลยว่า...คุ้ม

Hamper

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

 

ด้วยสารพลังดูดซึม อิมิดาโคลพริด 25% สารกลุ่ม 4A (CNI)

ผสมกับสารพลังน็อคไบเฟนทริน 5% สารกลุ่ม 3A(Pyrithriod)

ได้ผลจริงในการกำจัดเพลี้ย-หนอน เพื่อการลดปัญหาการดื้อยา

 

อัตราการใช้

ผักและไม้ผล

ใช้อัตรา 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ในช่วงระยะติดดอก ออกผล เพื่อกำจัดทั้งแมลงปากดูดและแมลงปากกัด ภายในขวดเดียว

กรณีพบการระบาดของเพลี้ยไฟรุนแรง! ควรใช้แฮมเปอร์หรือโคฮีนอร์ เอ็กซ์ ผสมกับสารต่างกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยไฟ เช่น

ผสมกับ"ไรมอน"สารกลุ่ม 15 อัตรา 10 ซีซี เพื่อป้องกันการลอกคราบ เพื่อลดปริมาณเพลี้ยไฟได้ หรือ

การผสมกับยาพื้นกลุ่ม 6 "อะบาเม็กติน อัตรา 10 ซีซี หรือ

การผสมกับสารกลุ่ม 2B "ฟิโปรนิล" อัตรา 20 ซีซี หรือ

การผสมกับสารกลุ่ม 5 "สไปนีโทแรม" อัตรา 3-5 ซีซี