ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Tag line thai

คำสัญญาของเรา

รับรู้ > เรียนรู้ > ส่งมอบ

เราสร้างโอกาสที่จะรับรู้ เรื่องราวต่างๆ จากลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา บวกกับความเชียวชาญของพวกเรา เพื่อ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แนวทางการแก้ปัญหา การบริการ ข้อมูล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พวกเขา

การเกษตรไม่ได้เป็นแค่งาน แต่เป็นความหลงไหล ความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา ที่จะทำลงมือทำทุกอย่างให้สำเร็จ เพื่อช่วยลูกค้าของเรา ในการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน 

Listen : รับรู้

การสร้างโอกาสจากการรับฟังลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงาน นำมาพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดการ "เรียนรู้"

Listen_Thai

Learn : เรียนรู้

จากการ "รับรู้" ที่หลากหลาย ใช้ความรู้ที่ได้รับจากภายนอกผนวกกับความเชี่ยวชาญของพวกเราในธุรกิจ นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา เพื่อ "ส่งมอบ" สิ่งที่ดีที่สุด 

LearnThai

Deliver : ส่งมอบ

ด้วยความมุ่งมั่น จากการลงมือทำของพวกเรา ตอบสนองลูกค้าในแนวทางใหม่ ทั้งการบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการ "รับรู้" และ "เรียนรู้"

Deliver Thai