ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
At a Glance

อดามาวันนี้

อดามา อันดับ 7 ของบริษัทอารักขาพืชที่ใหญ่ที่สุด

ความเติบโตของเรา ในวันนี้

  • การขายครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ
  • มูลค่าการขาย กว่า 4.1 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2563
  • มีพนักงานกว่า 9,000 คน 
  • รูปแบบผลิตภัณฑ์มากที่สุด มีสารออกฤทธิ์กว่า 270 ชนิด
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 แห่งทั่วโลก
  • โรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 22 แห่งทั่วโลก
  • เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่มณฑล เซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน