Nhảy đến nội dung
adama, history, timeline

Quá trình hình thành và phát triển

Nhiều năm trước đây, chúng tôi là một phần của cuộc hành trình giúp người nông dân phủ xanh sa mạc một cách bền vững và giúp cả một quốc gia phát triển thịnh vượng.
adama, history, timeline

Cứ mỗi thập niên trôi qua, chúng tôi phát triển khả năng của mình và vươn lên thành một tập đoàn đa quốc gia, thu hút nhiều nhân tài, các tổ chức và đối tác cùng đóng góp văn hóa và kinh nghiệm. Thông qua con người, sản phẩm và hiểu biết của mình, chúng tôi mang đến những giải pháp mới và tốt hơn nhằm đơn giản hóa cuộc sống của người nông dân.

Sự hợp tác đầy triển vọng của Tập đoàn với ChemChina đã mở ra một trang mới cho hành trình của chúng tôi. Lợi ích của việc sáp nhập với ChemChina sẽ giúp chúng tôi củng cố thêm vị trí dẫn đầu toàn cầu của mình.

Cùng với nhau, chúng tôi trao quyền cho nhân viên của mình nhằm hỗ trợ người nông dân và cộng đồng nông nghiệp trên khắp thế giới.

Kết hợp giữa nhu cầu và kinh nghiệm của người nông dân để nâng cao năng suất và đơn giản hóa hoạt động nông nghiệp với ít nguồn lực và đất đai.

Tập trung lâu dài vào phát triển sự cải tiến và niềm đam mê được giúp cuộc sống người nông dân đơn giản hơn, ADAMA hoạt động để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của nền nông nghiệp toàn cầu, hoàn thành nhiệm vụ nuôi sống toàn nhân loại đang không ngừng gia tăng.