Nhảy đến nội dung
Thuốc trừ Sâu

NIMITZ®️ 480EC

Diệt Tuyến trùng triệt để ở tất cả giai đoạn, kể cả trứng

NIMITZ 480EC

CÔNG DỤNG

NIMITZ®️ 480EC "Cuộc Cách Mạng Tuyến Trùng" với hợp chất mới phát minh trên thế giới, lưu dẫn mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng.

Thuốc có hiệu lực kéo dài, an toàn cho hệ sinh vật (đặc biệt là giun đất). NIMITZ®️ 480EC thật sự là món quà vô giá mang lại hiệu quả và sự an tâm cho người nông dân tiên tiến!

LỢI ĐIỂM

  • Diệt Tuyến trùng ở tất cả giai đoạn, kể cả trứng
  • Hiệu quả kéo dài lên đến 90 ngày
  • An tòan cho sinh vật đất bao gồm giun đất

Liều dùng

Liều dùng

  • Liều lượng: Pha 40ml/100 lít nước
  • Lượng nước: 5 lít/gốc
  • Tưới đều quanh gốc vào đầu mùa mưa hoặc khi cây có biểu hiện vàng lá do tuyến trùng