Nhảy đến nội dung
Lễ ký kết giữa Tập đoàn ADAMA và Cục BVTV

LỄ KÝ KẾT GIỮA TẬP ĐOÀN ADAMA VÀ CỤC BVTV

Về việc nâng cao nhận thức thuốc BVTV cho người dân
Lễ ký kết giữa Tập đoàn ADAMA và Cục BVTV

Ngày 22/3/2022 vừa qua, Cục BVTV và Tập đoàn ADAMA vừa tiến hành ký cam kết phối hợp thực hiện về việc hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả; phát triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh học.

Theo cam kết này, Tập đoàn ADAMA sẽ phối hợp với Cục BVTV:

  • Hướng dẫn nông dân về việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm; ưu tiên sử dụng thuốc BVTV sinh học.
  • Tập huấn và cùng các đại lý, buôn bán cam kết kinh doanh thuốc BVTV đảm bảo chất lượng, truy xuất được nguồn gốc, minh bạch thông tin và thương hiệu, đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm, an toàn, hiệu quả, đúng quy định.
  • Xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả theo hướng nông nghiệp sinh thái, an toàn
  • Phát triển các sản phẩm có nguồn gốc sinh học

 Hai bên tham gia ký kết cùng mong muốn các hoạt động trên ngày càng được đẩy mạnh và có tính lan tỏa tạo ra được nhiều mô hình, sản phẩm sinh học, hữu cơ tốt hơn. Bên cạnh đó, các bên hy vọng nhận đươc sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan chuyên môn ở địa phương và các cấp, ngành liên quan để vượt qua những khó khăn, thách thức hiên nay, góp phần phát triển một nền nông nghiệp sạch, liên kết theo chuỗi, giá trị cao và bền vững.