Nhảy đến nội dung
Phân bón hữu cơ

AGROGAIN®️WP

Phân bón hữu cơ, có nguyên liệu tự nhiên, được đăng ký bản quyền tại Mỹ.

AGROGAIN®️WP

CÔNG DỤNG

AGROGAIN®️WP có nguyên liệu tự nhiên, chiết xuất từ Tảo đỏ Rhodophyta và được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đăng ký bản quyền tại Mỹ.

AGROGAIN®️WP giúp cây trồng tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng, kích thích ra hoa, tạo trái, nâng cao năng suất và chất lượng khi thu hoạch. 

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho lúa, cây ăn trái, rau màu,...

Liều dùng

Lúa

Thời gian xử lý:

Lúa sạ
 • 10-12 giờ trước khi sạ
 • Giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng (khoảng 50 NSS)
 • Giai đoạn đòng trổ (khoảng 75 NSS)
Lúa cấy
 • Giai đoạn mạ (1 ngày trước khi cấy)
 • Giai đoạn đẻ nhánh (khoảng 20-30 NSC)
 • Giai đoạn đòng (khoảng 45-60 NSC)
Lượng nước phun (hay tưới):
 • Hòa tan 9gr/bình 25 lít, với lượng nước sử dụng 320-500 lít/ha.
 • Hoặc có thể trộn phân rải vào gốc với liều lượng 125gr/ha

Cây lương thực

Thời gian xử lý: Bón lót và bón thúc 2 lần/vụ.

Lượng nước phun (hay tưới): Bón 125gr/ha/lần hoặc hòa tan với 320-500 lít nước tưới đất.

Cây rau

Thời gian xử lý: 3 lần/vụ

 • Lần 1: trước khi trồng
 • Lần 2: 15 ngày sau trồng
 • Lần 3: 30-35 ngày sau trồng

Lượng nước tưới: Bón 125gr/ha/lần hoặc hòa tan với 320-500 lít nước tưới đất.

Cây màu, cây lấy củ (đậu, khoai)

Thời gian xử lý:

 • Lần 1: 20-25 ngày sau trồng
 • Lần 2: 45-50 ngày sau trồng

Lượng nước phun (hay tưới): Bón 125gr/ha/lần hoặc hòa tan với 320-500 lít nước tưới đất.

Cây ăn quả

Thời gian xử lý: 6 lần/năm

 • Lần 1: 2 tuần trước khi ra hoa
 • Lần 2: 2-3 tuần sau khi xử lý lần 2 giai đoạn trái non
 • Lần 3,4,5: giai đoạn phát triển quả, mỗi lần cách nhau 10-14 ngày
 • Lần 6: trước khi thu hoạch 2-3 tuần

Lượng nước phun (hay tưới): Bón 125gr/ha/lần hoặc hòa tan với 320-500 lít nước tưới đất.

Cây hoa

Thời gian xử lý:

 • Lần 1: 20-25 ngày sau khi trồng
 • Lần 2: giai đoạn hình thành nụ

Lượng nước phun (hay tưới): Bón 125gr/ha/lần hoặc hòa tan với 320-500 lít nước tưới đất.