Nhảy đến nội dung
Thuốc trừ Bệnh

MAINEX®️50SC

Là thuốc trừ bệnh phổ rộng, hiệu quả trên nhiều loại nấm bệnh, bảo vệ toàn diện cho cây trồng.

Mainex 50SC

CÔNG DỤNG

MAINEX®️ chứa hoạt chất trừ bệnh nấm phổ rộng, thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh khắp cây trồng.

MAINEX®️ phá hủy vách tế bào, ngăn chặn sự tổng hợp của Ergosterol của nấm bệnh nên diệt trừ mạnh và ngăn ngừa lâu dài sự xâm nhiễm của nấm bệnh, giúp cây khỏe - sạch bệnh.

Liều dùng

Lúa

Khô vằn

  • Liều lượng: 1.0 lít/ha. Pha 100ml/ 2 bình 25 lít/ 1,000m2
  • Lượng nước phun: 400-500 lít/ha, phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10%.

Lem lép hạt

  • Liều lượng: 1.0 lít/ha. Pha 100ml/ 2 bình 25 lít/ 1,000m
  • Lượng nước phun: 400-600 lít/ha, phun thuốc khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều.

Cà phê

Nấm hồng

  • Liều lượng: pha 0.25%, pha 500ml/200 lít nước
  • Phun ướt đều cây khi tỷ lệ bệnh 5-10%

Cao su

Phấn trắng

  • Liều lượng: pha 0.2%, pha 400ml/200 lít nước.
  • Phun ướt đều khi cây có tỷ lệ bệnh 5-10%

Vàng rụng lá

  • Liều lượng: pha 0.25%, pha 500ml/200 lít nước
  • Phun ướt đều khi cây có tỷ lệ bệnh 5-10%