Nhảy đến nội dung

Ngày hội phun thuốc cùng ADAMA

Ngày hội phun thuốc cùng ADAMA

Tập đoàn ADAMA tổ chức "Ngày hội phun thuốc cùng ADAMA" để hạn chế và chặn dịch bệnh vụ hè thu. Chương trình cũng là cầu nối nhằm chia sẻ và lắng nghe những kinh nghiệp quý báo giữa Nhà nông và ADAMA. Chương trình bắt đầu từ 16/7/2020 tại các huyện Châu Thành, Tiểu Cần, Trà Cú (Trà Vinh) và các tỉnh miền tây khác.

Theo dõi website, trang Fanpage facebook hoặc Zalo để biết thêm nhiều thông tin nhé!

1. Facebook: https://www.facebook.com/TapDoanAdama

2. Zalo: Tập đoàn ADAMA