Využite aj vy výhody ADAMA FARM+ vernostného programu.

Spoločnosť ADAMA ponúka v rámci programu ADAMA FARM+ zaujímavé možnosti pre dosiahnutie významných úspor v nákladoch vynaložených na ochranu poľných plodín, viníc, ovocných sadov, či ďalších špeciálnych plodín. Nakupujte prípravky spoločnosti ADAMA a spolu s erudovaným technicko-poradenským servisom získate navyše možnosť získania atraktívnych zliav pre Váš podnik. Konkrétne podmienky, forma a výška zliav sú predmetom individuálneho dojednania medzi spoločnosťou ADAMA a poľnohospodárskym podnikom.

+ pre farmy

obchodník,ktorý počíta

ADAMA FARM+ je loyalitný program určený
pre konečných spotrebiteľov prípravkov
ADAMA.

Tešíme sa na spoluprácu v roku 2021

V SPOLOČNOSTI ADAMA SI CENÍME NAŠE ÚZKE SPOJENIE S PESTOVATEĽMI.

Podrobné informácie o riešeniach ochrany rastlín spoločnosti ADAMA a všetkých možnostiach výhodnej spolupráce  získate prostredníctvom našich regionálnych zástupcov.