Preskočiť
spoločne k dosiahnutiu1

Kto sme/naše hodnoty

Adama ako nástupca spoločnosti Agrovita je jedným z popredných dodávateľov komplexných riešení v ochrane rastlín.
spoločne k dosiahnutiu1

Zjednodušujeme

Súčasné poľnohospodárstvo je zložité a plné výziev. Chceme preto, v spolupráci s pestovateľmi, distribútormi a širšou poľnohospodárskou verejnosťou hľadať cesty ako ho zjednodušiť. Neustále skúmame možnosti ako do ochrany rastlín vniesť jednoduché, praktické a inovatívne riešenia. A nielen tam...

Pomáhame poľnohospodárom rásť

Hospodárenie sa neodohráva len na pôde. Podporujeme farmárov aj v širších súvislostiach – od sejby po predaj, od ich práce na poliach po podporu ich aktivít vo voľnom čase. Budeme sa usilovať taktiež o rast celospoločenského statusu poľnohospodára.

Spájame ľudí

Naše partnerstvo s farmármi budujeme na princípoch otvorenosti, úprimnosti a rýchlej komunikácie. Použijeme digitálne technológie, ktoré umožnia ľuďom navzájom sa spájať a tým posúvať poľnohospodárstvo vpred.

Otvárame nové možnosti

Rozumieme, že poľnohospodárstvo sa musí neustále prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Naše pôsobenie na rýchlo rastúcich trhoch nám umožňujem spolupracovať s farmármi v každej časti sveta.

Napĺňame odkaz dedičstva

Pred rokmi sme boli súčasťou príbehu, ktorý pomohol izraelským farmárom zazelenať púšť a naštartovať tak národnú prosperitu. Teraz ponúkame to isté v celosvetovom meradle. Poľnohospodár môže len ťažko tento dôležitý krok uskutočniť sám. A to je dôvod, prečo my,Adama, chceme ruku v ruke s farmármi – navzájom si načúvať, učiť sa a dodávať čo najvhodnejšie riešenia v ochrane rastlín.

LISTEN. LEARN. DELIVER.