Preskočiť
logo nové

Logo spoločnosti ADAMA

Logo Adama vyjadruje náš zámer postaviť farmára do centra našej pozornosti.
logo nové

Logo symbolizuje značku

Naším logom je štylizované písmeno A. Odráža tri písmena A v názve spoločnosti Adama.

Je to šípka ukazujúca hore, je to univerzálne vyjadrenie rastu.

 

Logo Adama má tri vrstvy:

  • jadro predstavuje farmára ktorý je v centre našej pozornosti
  • telo reprezentuje poľnohospodárstvo a rast
  • vonkajšia vrstva predstavuje náš zámer, ako Adama a jej partneri chcú byť nápomocní v riešení výziev poľnohospodárstva

Logo rovnako symbolizuje pôdu v rukách pestovateľa.