Preskočiť
na počiatku - úprava

ADAMA je pôda

Adama prepája naše historické korene so svojim súčasným globálnym pôsobením vo viac ako 50-tich krajinách sveta.
na počiatku - úprava

Adama je hebrejským výrazom pre „zem – pôdu“, teda pre základ každého poľnohospodárstva. Silný odkaz na pôdu v názve vyzdvihuje naše prepojenie s poľnohospodárstvom, rovnako ako náš záväzok praktického a pragmatického prístupu.

„Adam“ na začiatku slova a „Ama“ na jeho konci predstavujú Muža a Ženu. V mnohých jazykoch je práve „Ama“ výrazom pre matku. Symbolizuje opäť prepojenie na Matku Zem.

Písmená „MA“ sú odkazom na pôvodný názov spoločnosti – Makteshim Agan.

Písmená „AD“ zasa reprezentujú i anglický výraz „Advance“ – pokrok.

Tri rovnaké písmená v názve ADAMA tak spájajú našu minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Rovnako sú symbolom označenia vysokej kvality AAA.

A nakoniec, práve rad významov slova Adama vyvoláva v každom z nás rôzne predstavy a emócie, čo nám umožňuje lepšie prepojenie s našimi zákazníkmi a partnermi.