Preskočiť
Odborná spolupráca prof1 pokus

Zvyšujte svoju odbornú zdatnosť prostredníctvom SPOLUPRÁCE PROFESIONÁLOV

V spoločnosti ADAMA počúvame našich partnerov. Chceme využiť vaše skúsenosti a znalosti na zlepšenie výkonu našich prípravkov a našich služieb.
Odborná spolupráca prof1 pokus

Účelom nadviazania odbornej spolupráce ADAMA s Profesionálmi je umožniť aktívnu výmenu praktických skúseností a najnovších informácií z oblasti ochrany rastlín, hodnotenie demonštračných pokusov a výkonnosti našich produktov „v reálnom živote“, vzájomné informovanie sa o vývoji poveternostných podmienok potrebných na podporu procesu rozhodovania o termíne aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a oveľa viac.

Prostredníctvom ADAMA - ODBORNÁ SPOLUPRÁCA PROFESIONÁLOV ponúkame expertom na ochranu rastlín vyššiu kvalitatívnu úroveň obojstranne výhodnej odbornej spolupráce s cieľom zabezpečiť efektívne, šetrné a zároveň bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín.

Focal Point Preview Image

Poskytovaním odborných informácií a profesionálnych služieb experti zapojení do ADAMA - Odbornej spolupráce profesionálov prispievajú k rozvoju spoločnosti ADAMA, ktorá získané informácie sumarizuje a používa výhradne pre potreby prieskumu trhu a na podporu svojich obchodných a marketingových aktivít. Spoločnosť ADAMA sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu osobných údajov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podrobné informácie o našich riešeniach a možnostiach odbornej spolupráce so spoločnosťou ADAMA získate prostredníctvom našich regionálnych zástupcov.

V spoločnosti ADAMA počúvame našich partnerov. Chceme využiť vaše skúsenosti a znalosti na zlepšenie výkonu našich prípravkov a našich služieb.

Tešíme sa na spoluprácu v roku 2021

Pre zobrazenie kontaktov kliknite na tlačidlo nižšie
Kliknite sem...