Preskočiť
Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty

STATUS

PREKONÁVA SUCHO A VYSOKÉ TEPLOTY

Status

NOVINKA 2024

Rastlinný biostimulátor kombinujúci dve komplementárne účinné látky: v Českej republike novo vyvinutý syntetický fytohormón zo skupiny cytokinínov - MTU a kyselinu pidolovú.

Všeobecné informácie

Status je prvý špeciálne vyvinutý biostimulátor na efektívne prekonávanie stresu z horúčavy a sucha.

Patentovo chránený prípravok zvyšuje obsah chlorofylu v rastlinách, čo zvyšuje tvorbu asimilátov pri fotosyntéze.

Zintenzívňuje rast stonky aj koreňovej sústavy, a tým aj príjem živín a vody. Zásadne zlepšuje využitie dodaného dusíka rastlinami. 

Status Vám úrodu preukázateľne zvýši a ochráni.

Hlavné výhody

  • chráni úrodu a to hlavne v podmienkach tepla a sucha preukázateľne podporuje rast a kvalitu koreňového systému a tým aj využitia živín a vody
  • zvyšuje absorpciu svetla produkciou viac fotosyntetických pigmentov ako sú chlorofyly A & B, karotény, xantofyly a luteín
  • v súčasnosti je najúčinnejšou ochranou proti degradácii chlorofylu
  • zvyšuje využitie dusíka o 15–20 % pre všetky poľné plodiny
  • výrazne zvyšuje produkciu asimilátov, spôsobuje zvýšenie úrody vrátane zlepšenia kvalitatívnych parametrov

Pôsobenie prípravku

Status je unikátna kombinácia dvoch bio stimulačných účinných látok so špecifickými účinkami ktoré sa vzájomne dopĺňajú. 

MTU je novo vyvinutý syntetický hormón s mimoriadnou aktivitou pri zvyšovaní obsahu rastlinných pigmentov najmä chlorofylu a, chlorofylu b, ale aj karoténov (xantofyly a lutein). MTU aktivuje fytochrómové receptory rastlín, čo spôsobuje vyššiu absorpciu slnečného svetla a zvýšenú produkciu asimilátov. 

Ďalšou unikátnou vlastnosťou MTU je, že stimuluje cytokinínový receptor AHK3, ktorý spolu s pomocou asimilátov spôsobuje väčší rast koreňového systému. Dochádzka k opačnému účinku ako pri bežných cytokinínoch. Využívajú sa však asimiláty (cukry) aj na rýchlejší rast nadzemnej časti. MTU tiež spomaľuje starnutie rastlín tým, že spomaľuje degradáciu chlorofylu. Vďaka tomu, sa zabraňuje odumieraniu listov počas horúčav a sucha.

 Kyselinu pidolovú využívajú rastliny ako signálnu zložku pri udržiavaní cyklu asimilácie dusíka. 

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia

Aplikačná dávka

 

Odporúčaný termín aplikácie Počet aplikácií
Obilniny Výživa a stimulácia rastlín 0,2-0,25 l/ha BBCH 13 – 59

max. 2x na plodinu

 

Repka olejná Výživa a stimulácia rastlín 0,2-0,25 l/ha BBCH 13 – 59

max. 2x na plodinu

 

Kukurica Výživa a stimulácia rastlín 0,2-0,25 l/ha BBCH 12 – 18

max. 2x na plodinu

 

Zemiak Výživa a stimulácia rastlín 0,2-0,25 l/ha BBCH 12 – 69

max. 2x na plodinu

 

Cukrová repa Výživa a stimulácia rastlín 0,2-0,25 l/ha BBCH 12 – 49

max. 2x na plodinu

 

Slnečnica Výživa a stimulácia rastlín 0,2-0,25 l/ha BBCH 13 – 18

max. 2x na plodinu

 

Drevité viacročné ovocné stromy Výživa a stimulácia rastlín 0,25-0,5 l/ha BBCH 10 – 79

max. 2x na plodinu

 

Zelenina a mäkké ovocie Výživa a stimulácia rastlín 0,2-0,25 l/ha vo fázach intenzívneho rastu

max. 2x na plodinu

 

Trávy Výživa a stimulácia rastlín 0,2-0,25 l/ha BBCH 12 – 32

max. 2x na plodinu

 

Dávka vody: 100-300 l/ha

Balenie: 5 l

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Praktické možnosti aplikácie

Status je prípravok, ktorým rastlinu zároveň stimulujeme k vyššiemu výkonu fotosyntézy a tým vyššiemu ukladaniu asimilátov a zároveň na lepšie využitie dusíka. Tento synergický efekt sa vždy prejaví, a to aj v podmienkach, keď rastlina stresovaná nie je a dochádza u nej na jar k rýchlemu rastu (koniec apríla-júna). Najvyšší efekt aplikácie sa prejaví, ak je rastlina stresovaná, a to najmä horúčavou a suchom, rovnako aj ak zápasí s vyšším zasolením pôdy. 

Všeobecne pre všetky rastliny platí toto pravidlo použitia: Ak sme detekovali periódu sucha či horúčavy, alebo je nám predpovedaná, použijeme Status v dávke 0,2–0,25 l/ha. Účinok sa viditeľne prejavuje pomerne dlhú dobu, až jeden mesiac. Rastliny rýchlejšie zregenerujú pri opätovnom zavlažení, sú zelenšie, vitálnejšie, majú lepšie vyvinutý koreňový systém a rýchlejšie a lepšie pokračujú v raste. Vo finále sa potom efekt prejaví vo zvýšení výnosu a zlepšenia kvality produkcie. Veľmi dobré výsledky boli opakovane dosahované v obilninách, repke, cukrovej repe, kukurici a slnečnici.

Upresnenie použitia a miešania v nádrži

Pri miešaní akýchkoľvek rastlinných produktov dodržiavajte špecifické pokyny. Prípravok STATUS má byť do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou pridaný v poradí ako prvý.