Preskočiť
Fungicíd

RIVAL DUO

DVAKRÁT SILNEJŠÍ SÚPER PRE PLESEŇ ZEMIAKOV

Rival Duo

Nový systémový fungicíd s ochranným a kuratívnym účinkom určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej (Phytophthora infestans).

Všeobecné informácie

Výhody použitia:        

 • Perfektné pokrytie a distribúcia účinných látok v celej rastline
 • Rýchla penetrácia do listov a následná translokácia do stoniek
 • Vysoká odolnosť proti zmyvu dažďom
 • Preventívny, kuratívny a antisporulačný účinok
 • Účinný i tam, kde je už detekovaná rezistencia na fenylamidy

Pôsobenie prípravku

Prípravok RIVAL DUO je systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom s dvoma účinnými látkami propamocarb hydrochloridcymoxanil.  Propamocarb hydrochlorid, ktorý patrí do skupiny karbamátov, inhibuje biosyntézu fosfolipidov a mastných kyselín, čím znižuje rast mycelií a rozvoj zoospór a sporangií. Cymoxanil, ktorý patrí do skupiny cyanoacetamidových oxímov, potlačuje mnohé životne dôležité funkcie plesní ako je bunkové dýchanie, syntéza aminokyselín a permeabilita bunkovej steny. Po aplikácii rýchle preniká do rastlinného pletiva a rovnomerne sa v rastline rozmiestňuje.

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD
zemiak pleseň zemiaková 2,5 l 14 dní

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Riziko vzniku rezistencie na tieto účinné látky sa podľa FRAC považuje za nízke až stredné.
Z dôvodu zabránenia vzniku rezistencie aplikujte prípravok pokiaľ možno preventívne. Odporúčame striedanie prípravkov s rôznymi mechanizmami účinku. Maximálne 4 aplikácie za vegetáciu.

Kompatibilita

Pre zvýšenie účinnosti a prevenciu vzniku rezistencie môže byť RIVAL DUO aplikovaný v TM alebo v slede s fungicídmi s obsahom účinných látok cyazofamid a fluazinam. V prípade aplikácie v tank mixe, znížte dávku RIVAL DUO na 2 l/ha.

Všeobecné pokyny pre prípravu postrekovej kvapaliny

 1. nádrž postrekovača naplňte do 2/3 objemu vodou,
 2. zapnite miešacie zariadenie,
 3. pridajte (ak je to potrebné) prípravky na úpravu pH ako napr. síran amónny atď.,
 4. ako prvé pridajte práškové a granulované prípravky (WP, WG) a miešajte pokiaľ nie sú dôkladne rozpustené /dispergované,
 5. pridajte RIVAL DUO a dobre premiešajte,
 6. pridajte ďalšie prípravky s SC formuláciou a dobre premiešajte,
 7. pridajte prípravky na báze EC – emulzných koncentrátov a olejov a dobre premiešajte,
 8. zmáčadlo VELOCITY pridajte ako posledné a dobre premiešajte,
 9. doplňte postrekovač na požadovaný objem a dobre premiešajte,
 10. premiešavanie by malo pokračovať ďalej počas postrekovania,

Za predpokladu, dodržania týchto pokynov, sú za podmienky nepretržitého miešania takmer všetky zmesi fyzicky kompatibilné. Ak príprava postrekovej kvapaliny z akéhokoľvek dôvodu zlyhá, je nevyhnutné okamžite nádrž vyčistiť.

Tank mix s VELOCITY: Do postrekovej zmesi odporúčame pridať akcelerátor systémových fungicídov VELOCITY v dávke 0,25 l/ha, ktorý aktívne pomôže vtiahnuť účinnú látku do rastlinných pletív, čím zaistí vyššiu účinnosť zásahu proti chorobám a odolnosť proti zmyvu dažďom.

Balenie: 5 l

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Zemiaky

Prípravok aplikujte preventívne ako súčasť postrekového plánu proti plesni zemiakovej od rastovej fázy tvorby základu bočných výhonov (BBCH 20) do rastovej fázy, keď 50% listov je hnedastých (BBCH 95).

Dávka vody: 200 – 500 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 4 x