Preskočiť

Zásady ochrany osobných údajov - ADAMA

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) sú účinné od 25. mája 2018. Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, ale neobmedzíme vaše práva. Aktualizácie platia od dátumu účinnosti, ako je uvedené na Stránke.

Účel týchto zásad ochrany osobných údajov

Zaviazali sme sa chrániť vaše súkromie a zabezpečiť že vaše osobné údaje sú chránené. Účelom týchto Zásad ochrany osobných údajov je vysvetliť, čo robíme s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete („Osobné údaje“), ako je vaše meno, poštová alebo e-mailová adresa.

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť ADAMA Agricultural Solutions Limited, registrovaná na Golan Street, Airport City, 7015103, Izrael („ADAMA“). Akékoľvek osobné údaje spracúvané spoločnosťou ADAMA v súvislosti s touto webovou stránkou sú kontrolované spoločnosťou ADAMA, ktorá je „Kontrolórom údajov“ vašich osobných údajov.

Niektoré z našich dcérskych spoločností môžu prevádzkovať aj verejné webové stránky a v týchto Zásadách ochrany osobných údajov akýkoľvek odkaz na „Stránku“ znamená túto webovú stránku a webové stránky našich dcérskych spoločností a pridružených spoločností a „my“, „náš“ alebo „nás“ sa vzťahuje na spoločnosť ADAMA a jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti („ADAMA Group“).

Za konkrétnych okolností uvedených nižšie ADAMA nie je výlučne, ale spoločne s ostatnými spoločnosťami skupiny ADAMA zodpovedná za zákonnosť spracovania vašich osobných údajov.

Pre úplné znenie kliknite na súbor v pravo s názvom "ADAMA_Zásady ochrany osobných údajov, SK"