Nhảy đến nội dung
Thuốc trừ Bệnh

ALMAGOR®️ 356EC

Phòng ngừa hiệu quả bệnh lem lép hạt, giúp bông lúa vào tới cậy, chắc hạt, mã lúa đẹp.

Almagor 356EC

CÔNG DỤNG

ALMAGOR®️ sản phẩm "3 trong 1" với các hoạt chất tiên tiến giúp phòng ngừa hiệu quả bệnh lem lép hạt do nhiều loại nấm bệnh gây ra và hạn chế tính kháng thuốc.

Thuốc giúp bông lúa vào tới cậy, chắc hạt hơn, mã lúa đẹp hơn, năng suất cao hơn.

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại của Israel, ALMAGOR®️ tạo ra chất lượng khác biệt và đem lại sự an tâm cho nông dân.

LỢI ĐIỂM

  • Sản phẩm "3 trong 1" bảo vệ hạt lúa toàn diện
  • Lúa vào tới cậy, chắc hạt, mã lúa đẹp, năng suất cao
  • Công nghệ vượt trội Israel, chất lượng khác biệt

Liều dùng

Lúa

  • Liều lượng: 50 ml/1000 m2 (Hoặc 1 chai 250ml/5000 m2
  • Lượng nước phun: 500 - 600L/ha
  • Phun thuốc khi lúa trổ lẹt xẹt và khi lúa trổ đều
  • Thời gian cách ly: 07 ngày